Projektstöd med fokus på installationsteknik

I såväl tidiga skeden som under produktion och slutskede.

Vad behöver ni hjälp med?

Attribut arbetar med installationsstöd i byggprojektens alla olika skeden – från tidiga kalkyler och systemval till installationsledning, inköpsstöd och upphandlingsformer.

Tidigt skede

Attribut hjälper dig med tekniska programhandlingar som förstudier, systemhandlingar,  budgetkalkyler och upphandlingsformer.

Produktion

Vi stöttar både beställare eller entreprenörer i installationsfrågor och framdrift för att säkerhetsställa god kommunikation och kvalitet.

Slutskede

Attribut arbetar med teknikstöd, tidsplanering, dokumentation och kan agera som stöd vid samordnad funktionskontroll.

Urval av referensprojekt

Bilhallar

Hotell

Bostäder

Kontor

Energiprojekt

Industri

Skolor och idrottshallar

Butiker

Restaurang

Kontakta Attribut

Våra projekt är främst i södra Sverige med fokus på Göteborgs- och Stockholmsregionen men vi är öppna för alla förslag!

Christoffer Ericsson

M. Sc. Projektledare/ägare

christoffer@attributi.se
0705-32 32 01

Urval av kunder

Urval av kunder