Projektstöd med fokus på installationsteknik

I såväl tidiga skeden som under produktion och slutskede.

Vad behöver ni hjälp med?

Vi arbetar med installationsstöd i byggprojektens alla olika skeden – från tidiga kalkyler och systemval till installationsledning, inköpsstöd och upphandlingsformer.

Tidigt skede

Förstudier

Program- och systemhandlingar

Systemvalsanalyser

Budgetkalkyler

Förfrågningsunderlag

Stöd vid upphandling av entreprenörer

Produktion

Installationsledning

Strategiska inköp

Stöd vid återbruksanalys

Stöd vid hållbarhetsutvärdering

Kommunikationsstöd i projektgruppen

Tidplaner

Samordning av hyresgästfrågor

Gränsdragningsfrågor

Slutskede

Stöd i projektens slutskede vid exempelvis samordnad provning och besiktning

Driftsättningstidplaner och överlämnande

Urval av referensprojekt

Bilhallar

Hotell

Bostäder

Kontor

Energiprojekt

Industri

Skolor och idrottshallar

Butiker

Restaurang

Kontakta Attribut

Våra projekt är främst i södra Sverige med fokus på Göteborgs- och Stockholmsregionen men vi är öppna för alla förslag!

Välkommen att höra av dig!

Christoffer Ericsson

M. Sc. Projektledare/ägare

Mail: christoffer@attributi.se
Tel: 0705-32 32 01

Urval av kunder

Urval av kunder