Tjänster

Kontakta Attribut

M. Sc. Projektledare/ägare
christoffer@attributi.se
0705-32 32 01

Tjänster

Tidigt skede

I projektens tidiga skeden arbetar jag med såväl tekniska programhandlingar som förstudier, systemhandlingar för el och VVS samt budgetkalkyler. I detta läge är det som enklast att påverka projektet i rätt riktning och tidigt definiera önskemål och krav på exempelvis energianvändning, ekonomi, tider eller miljöklassningar.

Att tidigt jobba med ytor för teknikrum och schakt samt säkerställa teknisk försörjning kan även frigöra uthyrningsbar yta och minska behovet av större ändringar senare i projektet.

Under systemprojektering kan jag ta fram ramhandlingar för att handla upp EL och VVS. Vid detaljprojektering sitter jag med som installationsstöd till projekteringsgruppen och tar exempelvis fram gränsdragningslistor

Produktion

Under produktionsskedet stöttar jag beställare och entreprenörer i installationsfrågor och framdrift. Det kan handla om att hitta tekniska lösningar, arbeta med sluttidplaner, fungera som kontrollant avseende installationerna eller gå igenom ÄTA.

I många fall håller jag även separata installationsmöten för att säkerställa framdrift och kvalitet samt fungera som en länk mellan beställare och entreprenör. Jag är van att anpassa nivån till projekttyp och arbetar med flertalet fastighetsägare, projektledare och entreprenörer – stora som små

Slutskede

Projektens slutskeden är ofta installationsintensiva med fokus på egenprovning och driftsättning.

Jag arbetar med teknikstöd, tidplanering, samordning, hjälp med avstämningar avseende dokumentation och utbildningsplaner samt utför samordnad funktionskontroll / samordnad
provning