Attribut Installationsledning AB

Kontakta Attribut

M. Sc. Projektledare/ägare
christoffer@attributi.se
0705-32 32 01

Om Attribut

Jag hjälper dig med tekniken!

Som utpräglad projektmänniska och med bakgrund som civilingenjör från Chalmers inom installationsteknik har jag arbetat med ett stort antal olika typer av projekt, allt ifrån mindre lokalanpassningar till större industriprojekt.

Främst arbetar jag som installationsstöd till projektledning, fastighetsägare och större totalentreprenörer och det är inte ovanligt att jag följer projekten från tidiga förstudier till slutskede. Under ett sådant typprojekt kan jag exempelvis göra förstudier, kalkyler, program- och ramhandlingar, stötta vid upphandling och inköp, samordna installationsgruppen, samordna frågor kring hållbarhet och återbruk och hjälpa till i projektets slutskede.

Jag har referenser inom de flesta projekttyper såsom kontor, bostäder, stationsbyggnader, butiker, skolor, idrottshallar, industri, hotell, restaurang och exklusiva villor. Attribut Installationsledning har jag drivit sedan 2017.

I de fall jag behöver ökade resurser har jag ett väl inarbetat nätverk av konsultkollegor. Varmt välkommen att höra av dig om ni behöver projektstöd!

/Christoffer