Projektstöd inom installationsteknik

Ditt bästa val för installationsstöd inom el och VVS i byggprojektens alla olika skeden.

Vad behöver du hjälp med?

Vi arbetar med installationsstöd för el och VVS i byggprojektens alla olika skeden – från tidiga kalkyler och systemval till installationssamordning, ramprojektering och besiktning.

Tidigt skede

Förstudier
Programhandlingar EL & VVS
Budgetalkyler & Systemhandlingar
Ramhandlingar för el och VVS

Produktion

Installationsledning
Tidplaner
Gränsdragningslistor
Upphandling av UE

Slutskede

Samordnad provning
CE-märkning
Entreprenadbesiktning av el och VVS
Drift- och energiuppföljning

Urval av referensprojekt

Bilhallar

Hotell

Bostäder

Kontor

Energiprojekt

Industri

Skolor och idrottshallar

Butiker

Restaurang

Kontakta Attribut

Kontoret är i Göteborg och projekten är främst i södra sverige med fokus på Göteborgs- och
Stockholmsregionen med omnejd.

Välkommen att höra av dig!

Christoffer Ericsson

M. Sc. Projektledare/ägare

Mail: christoffer@attributi.se
Tel: 0705-32 32 01

Urval av kunder