Bilhallar

Urval av projekt

BMW
Porsche
Ford
Mini
Mercedes
Audi
Volvo
Kia
Skoda

Jag har arbetat med de flesta bilmärken i såväl ombyggnation som nyproduktion. Som exempel kan nämnas ombyggnation av Bilia Sisjön, Mini/BMW Mölndal och BMW Kungsbacka samt nyproduktion av Audi Kista, JLR Eklanda, Skoda Eklanda, KIA Tagene, Ford Alingsås, Ford Borås, Mercedes Varberg och Ford Akalla. I dessa projekt arbetar jag vanligtvis med tekniska programhandlingar, kalkyler, förstudier, ramhandlingar för el och VVS, Installationsledning under produktion samt i vissa fall provning och besiktning.