Energiprojekt

Urval av projekt

ABB Kabeldon
Avenyn 3
KV Vimpeln Alingsås

I såväl befintligt som nytt fastighetsbestånd är frågan om energianvändning högaktuell, inte minst med anledning av energipriser, Taxonomin och myndighetskrav. Jag arbetar med de flesta typer av utredningar och uppföljningar, alltifrån energioptimering av befintliga system till utredning av större solcells- och värmepumpsanläggningar.

Se fler referenser

Bilhallar

Hotell

Bostäder

Kontor

Industri

Restaurang

Skolor och idrottshallar

Butiker