Kontor

Urval av projekt

SKF HK Huvudkontor GBG

Nya stationshuset, GBG

Länsförsäkringar GBG
Trafikverket GBG
Vasa 2/3 för CF
Maurten för CF
Södra Porten för Grandab
Kv Kasernen
Backa 3

Jag har arbetat med flertalet kontorsbyggnationer, stora som små – ombyggnation och nyproduktion. Jag har bland annat gjort programhandlingar för el och VVS till SKF´s huvudkontor i HK GBG samt ramhandlingar el & VVS för projekttyper på några hundra till många tusen kvadrat såsom ombyggnad av Länsförsäkringar Kungsgatan, Kv Kopparen för Trafikverket, Vasa 2/3 och Maurten för Chalmersfastigheter, kontor för GOCO, Kv Tornen för Grandab, Kv Kasernen för BRA/Alecta och nybyggnation för Wärtsilä.

Jag är även installationsledare för ”Nya stationshuset” i Göteborg med Jernhusen som beställare.

 

Se fler referenser

Bilhallar

Bostäder

Industri

Energiprojekt

Hotell

Restaurang

Skolor och idrottshallar

Butiker