Skolor och idrottshallar

Urval av projekt

Lindholmens tekniska gymnasium
Ryaskolan för LF
Engelska skolan i Kungsbacka
Kålltorps skola
Virginsgatans förskola
Kungsbacka idrottshall

Som exempel på skolprojekt har jag arbetat som installationsledare för Lindholmens tekniska Gymnasium, Ryaskolan för LF , Engelska skolan i Kungsbacka, Kålltorps skola i GBG och Virginsgatans förskola. Jag har även varit installationsledare för Kungsbacka idrottshall som bland annat är huvudhall för Aranäs.

Se fler referenser

Bilhallar

Hotell

Industri

Kontor

Energiprojekt

Restaurang

Butiker

Bostäder