Skolor och idrottshallar

Urval av projekt

Lindholmens tekniska gymnasium
Ryaskolan för LF
Engelska skolan i Kungsbacka, Södra Änggården, Österåker mfl
Kålltorps skola
Virginsgatans förskola
Kungsbacka idrottshall

Som exempel på skolprojekt har jag arbetat som installationsledare för Lindholmens tekniska Gymnasium, Ryaskolan för LF, Kålltorps skola i GBG och Virginsgatans förskola.

Vidare har jag även fungerat som projektstöd för IES (Engelska skolan) vid deras etableringar i bla Kungsbacka, Södra Änggården, Åkersberga och Kv Tellus.

Jag har även varit installationsledare för Kungsbacka idrottshall som bland annat är huvudhall för Aranäs.

Se fler referenser

Bilhallar

Hotell

Industri

Kontor

Energiprojekt

Restaurang

Butiker

Bostäder